พิธีครอบครูช่าง คณะดิจิทัลมีเดีย ประจำปีการศึกษา 2558

17 ก.พ. 2559

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีครอบครูช่าง แก่คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ดร. กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย เป็นประธานในพิธี  ณ ลานกิจกรรม ชั้น1 อาคาร40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน)