กำหนดการ พิธีบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

17 ก.พ. 2559

กำหนดการ

พิธีบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ณ อาคาร ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

————————————————-

 

๐๗.๑๕ น.            พระสงฆ์ ๒๐ รูป เดินทางถึงมหาวิทยาลัยศรีปทุม

๐๗.๓๐ น.            ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ อาคาร ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

๐๘.๑๙ น.            พิธีเจริญพระพุทธมนต์

- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- ประธานสงฆ์ให้ศีล

- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

- ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

- พระสงฆ์ให้พรและกล่าวสัมโมทนียกถา

- กรวดน้ำรับพร/รับน้ำพระพุทธมนต์

- เป็นอันเสร็จพิธี

๐๘.๔๙ น.            พระสงฆ์จำนวน  ๒๐ รูป  ออกรับอาหารบิณฑบาต

 

หมายเหตุ             กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม