ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นศ.Providence University ไต้หวัน

12 ก.พ. 2559

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาจาก Providence University ไต้หวัน ในโอกาสที่สำเร็จหลักสูตรของโครงการ 4-Week English Camp in Thailand @ Sripatum University โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ เมืองกว่างโจว จัดพิธีบายศรี ร่วมด้วยอาจารย์ผู้สอนจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม จัดโดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้อง 12A02 ชั้น 12A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กทม.