ศรีปทุม ร่วมใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน

10 ก.พ. 2559

 

 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ”น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย” ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี ( อาคาร 5)