หนี ห่าว : ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวนไช้ : ม.ศรีปทุม เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน “China ASEAN Spring Festival – Year of the Dynamic Monkey” ประจำปี 2559

5 ก.พ. 2559

ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาต มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ Ms.Jill Lai Education Attaché of the Cultural Division,Taipei Economic and Cultural Office in Thailand ร่วมเป็นประธานในพิธีตัดริบบิ้นเปิดงาน เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง “เทศกาลตรุษจีน” ภายใต้งาน “China ASEAN Spring Festival – Year of the Dynamic Monkey” ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษารู้ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของชาวจีน ตามโครงการจัดงานของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม ณ บัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร. สุข พุคยาภรณ์ ตึก1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กทม. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

** โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดอ่านบทความ การประกวดร้องเพลงจีนประกอบเต้นรีวิว และการประกวดคัดลายมือ โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 20 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะทางด้านภาษาจีน อีกด้วย