เดินขบวนรณรงค์งาน SAY HI ASEAN By SPU

3 ก.พ. 2559

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์งาน SAY HI ASEAN By SPU โดยตัวแทนนักศึกษาทุกคณะแต่งกายชุดประจำชาติ และถือธงแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน ประกอบด้วยประเทศ ไทย  พม่า ลาว เวียดนาม  มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไน เพื่อแสดงออกถึงการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ณ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กทม. และเป็นการประชาสัมพันธ์งาน SPU Say Hi To ASEAN ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Exibition Hall  และลานกิจกรรม หน้าอาคาร 40 ปี ศรีปทุม บางเขน