ประชุมเตรียมการ : ประกวดขบวนแห่รถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

2 ก.พ. 2559

>>> ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และทีมงานร่วมประชุมหารือเตรียมการ : เพื่อตกแต่งขบวนรถดอกไม้ ในการส่งเข้าประกวดขบวนแห่รถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ของสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้แนวความคิด “ใต้ร่มพระบารมี สดุดี ๘๔ พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย” ประชุม ณ อาคาร 40 ปี ห้องประชุม ชั้น ๑๔ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

>>> ซึ่งการส่งขบวน “รถดอกไม้” เข้าร่วมในการประกวดครั้งนี้ ใช้ชื่อภายใต้ความร่วมมือว่า “สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม”

>>> สำหรับการออกแบบขบวน “รถดอกไม้” การส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ (สีไม้) นายฉัตรชัย จันทร์อ่ำ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คอยควบคุมการดำเนินงาน นับเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้กับตัวจริง และสัมผัสกับประสบการณ์การทำงานจริงอีกด้วย

>>> สำหรับกำหนดการตัดสินการประกวด จะมีขึ้นในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนราชดำเนินนอก