คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการแข่งขันประดิษฐ์ร่มพยุงไข่

21 ม.ค. 2554

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการแข่งขันการประดิษฐ์ร่มพยุงไข่ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554 ในประเภทเยาวชน ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาในด้านการแข่งขันทักษะ ณ ลานกิจกรรม อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน