31-01-16 ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประสาทปริญญา บัณฑิต รุ่นที่ 44 ม.ศรีปทุม

31 ม.ค. 2559

ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 44 (วันสุดท้าย) ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับปริญญา จำนวน 7 คณะ ได้แก่ คณะบัญชี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติ, คณะดิจิทัลมีเดีย และ คณะนิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุ ม บางเขน กทม.