30-01-16 ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประสาทปริญญา บัณฑิต รุ่นที่ 44 ม.ศรีปทุม

30 ม.ค. 2559

ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 44 (วันแรก) ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับปริญญา จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

*** สำหรับใน วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 จะมีพิธีประสาทปริญญา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วันสุดท้าย) โดยจะแบ่งการรับออกเป็น 2 ช่วง  ภาคเช้า ประกอบด้วย 3 คณะ ได้แก่ คณะบัญชี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ภาคบ่าย ประกอบด้วย 4 คณะ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติ, คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะนิเทศศาสตร์ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม