ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ บรรยายพิเศษ “ASEAN: A Community of Opportunities”

14 ม.ค. 2559

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เกียรติรับเชิญจากสโมสรโรตารี ลุมพินี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ASEAN: A Community of Opportunities” ในการประชุมประจำสัปดาห์ สโมสรโรตารี ลุมพินี โดยมี นย.เพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ นายกสโมสรโรตารี ลุมพินี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องแคเวิร์น โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์