ต้อนรับนักศึกษาจีนแลกเปลี่ยน

13 ม.ค. 2559

วิทยาลัยนานาชาติ และสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจาก วิทยาลัย Tongren Pre-School Educational College สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ และ ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ ซึ่งมีนักศึกษา 15 คน และ Mr.DING DE SHENG อาจารย์จากวิทยาลัย Tongren Pre-School Educational College มาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย กับเจ้าของภาษาในประเทศไทย ระยะเวลา 4 เดือน ณ ห้อง 12A03 ชั้น 12A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กทม.