พิธีทำบุญวันรำลึก 100ปี ชาตกาล ดร.สุข พุคยาภรณ์

12 ม.ค. 2559

ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีทำบุญวันรำลึก 100 ปี ชาตกาล ดร.สุข พุคยาภรณ์ โดยมี ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี  ครอบครัวพุคยาภรณ์  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมพิธี อีกทั้งมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และพระสงฆ์ที่ออกรับบิณฑบาต 110 รูป เจริญพระพุทธมนต์ใหญ่ ณ อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน)