ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 1/2559

11 ม.ค. 2559

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 1/2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธาน และในโอกาสนี้ ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มอบของขวัญแก่ นายกสภา และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กทม.