เลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬา ม.ศรีปทุม สู้ศึก “กันเกราเกมส์”

10 ม.ค. 2559

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในพิธีงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่  43 “กันเกราเกมส์” ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.สุรชัย ทองแก้ว อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติสละเวลาเดินทางร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมฮ็อป อินน์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

*** ท่านสามารถติดตามผลงาน ส่งเสียงเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬา ม.ศรีปทุม ได้ที่ http://www.spu.ac.th/sports/news/4404 ทุกวัน