ดูงาน e-learning

8 ม.ค. 2559

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากสถาบันพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมรับฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านระบบการจัดการศึกษาออนไลน์ ณ ห้อง 12A02 ชั้น 12A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กทม.