SPU JOB FAIR ‘ 2011

18 ม.ค. 2554


ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.ศรีปทุม จัดโครงการ SPU JOB FAIR ‘ 2011 วันที่ 26 – 27 มกราคม 2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 5 ม.ศรีปทุม บางเขน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่