สัมมนาเปิดตัวโรงแรมจำลอง

18 ม.ค. 2554

คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม งานสัมมนาเปิดตัวโรงแรมจำลอง วันที่ 30 มกราคม 2554 เวลา13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Convention1-2 ชั้น 4 อาคาร40ปี (อาคาร11) ม.ศรีปทุม บางเขน