SPU แถลงข่าว…เตรียมพร้อม ทัพนักกีฬา ชุดสู้ศึก “กันเกราเกมส์” จ.อุบลราชธานี

6 ม.ค. 2559

สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ประจำปี 2559 โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ในฐานะประธานงานแถลงข่าวพร้อมด้วย ดร.โสภิต ภาโนมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์, อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี, อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมายและด้านบริการวิชาการ และ อาจารย์อรนุช อุตสาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมให้โอวาทและอวยพรแก่ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก่อนออกเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2559 นี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

—– โดยการแข่งขันในครั้งนี้ สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 155 คน แยกเป็นนักกีฬาชาย จำนวน 61 คน นักกีฬาหญิง 46 คน และคณะผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 48 คน จาก 11 ชนิดกีฬา อาทิ ฟุตซอล, วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง), ยูโด, เทควันโด, เปตอง, เทเบิลเทนนิส, ดาบสากล, เทนนิส, บาสเกตบอล (ชาย-หญิง), วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย-หญิง) และหมากล้อม

—– สำหรับที่พัก พร้อมด้วย ศูนย์ประสานงานของทัพนักกีฬา และ สถานที่จัดเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชุดสู้ศึก “กันเกราเกมส์” ในครั้งนี้อยู่ที่ โรงแรมฮ็อปอิน ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 092-260-1297 หรือ 045-355-199

—– ทุกท่านสามารถติดตามผลการแข่งขันและส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ที่ http://www.spu.ac.th/sports/news/4404