นิเทศโฆษณา คว้า2รางวัลประกวดภาพยนตร์สั้น

18 ม.ค. 2554


นายอนุชิต ถาวรชาญสิริ นายพลากร บุตตะกุล นายณัฎฐ์ ผ่านลังการณ์ และนายชลภักดิ์ ไทยเดิม นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้า 2 รางวัล ได้แก่รางวัลที่ 3โครงการประกวด “ประกวดภาพยนตร์สั้น 3 – 5 นาที และรางวัลชมเชย ภาพยนตร์โฆษณา 15 วินาที” หัวข้อ “รณรงค์อัดรูปกันเถอะ” จัดโดยสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ณ ไบเทค บางนา โดยมีอาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา