ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558

23 ธ.ค. 2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (SPUCON15)โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งครั้งนี้มีนักวิชาการ นักวิจัย เข้าร่วมแสดงผลงานทางด้านวิชาการเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง Auditorium ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม