SPU สอนน้องเทิร์นโปร ตั้งแต่ยังไม่โตดี

20 ธ.ค. 2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมอบรมในโครงการ Young Talent Photography Workshops @SPU #02 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เกี่ยวกับการเรียนในด้านทักษะการถ่ายภาพและลงมือปฎิบัติถ่ายภาพ Portrait โดย เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่ได้รับการดูแลจากมืออาชีพมากประสบการณ์จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา