งานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

17 ธ.ค. 2558

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เกียรติรับเชิญร่วมงานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ โดยมีนายวิสุทธิ์ ธรรมวิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน