นักการตลาดออนไลน์รุ่นเยาว์

9 ธ.ค. 2558

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช./ปวส. และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในโครงการประกวดแข่งขันการทำการตลาดออนไลน์ ครั้งที่ 2 (E-Commerce Young Talent Season 2) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ลาภศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. บางเขน

โดยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสารวิทยา

และรางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม