ต้อนรับกลับบ้าน ม.ศรีปทุม

9 ธ.ค. 2558

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีต้อนรับ และแสดงความยินดีแก่ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรม “ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ฤดูใบไม้ร่วง 2015 เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน” นำโดย ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมให้การต้อนรับ และแสดงความยินดี พร้อมรับฟังโอวาทจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน)

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับรัฐบาลจีน ที่ต้องการให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้ และหาประสบการณ์จริงจากชาวจีนจริงๆ ทั้งในด้านภาษา วัฒนธรรม ศิลปะ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีน รวมถึงได้เห็นถึงการพัฒนาและความเจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศจีน