SPU จัดทำแปลงเกษตรถาวร อาหารนี้เพื่อน้องโรงเรียนบ้านคลองเสลา จ.อุทัยธานี

9 ธ.ค. 2558

ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ศิษย์เก่ากลุ่มอาสาไทยแลนด์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ “ซ่อมแซมปรับปรุงโรงอาหาร พร้อมจัดทำแปลงเกษตรถาวร” ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเสลา อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมี ผอ.อาทิตย์ เสาร์ธงใหญ่ พร้อมด้วย อ.เฉลิมชัย สินธุอารีย์ อาจารย์ประจำศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาและศิษย์เก่า จำนวน 150 คน ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้