ชาวศรีปทุม ร่วมใจ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

4 ธ.ค. 2558

 

ผศ. ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วม “พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา “5 ธันวามหาราช” ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคาร 10  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม. (บางเขน)