“เรียนบัญชีก็เป็น SMEs IDOL ได้” :

3 ธ.ค. 2558

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดประกวดการทำแผนธุรกิจ ในโครงการ “เรียนบัญชีก็เป็น SMEs IDOL ได้” โดยมี ดร.มนัสนันท์ ประจิตต์มุทิตา อาจารย์ผู้สอนวิชา MGT 345 Section 51 เป็นผู้จัดโครงการนี้ ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ ณ ห้องออดิทอเรียม 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน)