ทำบุญตักบาตร “วันพ่อแห่งชาติ” ปี 58

3 ธ.ค. 2558

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการทำบุญตักบาตรถวาย “ในหลวง” พ่อของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา “5 ธันวามหาราช” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมทำบุญตักบาตร ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าอาคาร 11มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. บางเขน