สวนกุหลาบวิทยาลัย สุดยอด “ตอบกฎหมาย” SPU ครองถ้วยพระราชทานฯ

2 ธ.ค. 2558

นายพชรพล โสขุมา และ นายตรีภพ โสวรรณรันต์ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศ ในการแข่งขัน “ตอบปัญหากฎหมาย” ระดับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 12 พร้อมครองถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ ตามโครงการของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

***—สำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน “ตอบปัญหากฎหมาย” ระดับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 12 ประกอบด้วย

 

ที่

ประเภทรางวัล

โรงเรียน

ชื่อผู้รับรางวัล

1

ชนะเลิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายพชรพล โสขุมา, นายตรีภพ โสวรรณรันต์

2

รองชนะเลิศอันดับ 1 อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ น.ส.ณัฐนรี ไทยงาม, น.ส.สุภานันท์ บุญทำนุก

3

รองชนะเลิศอันดับ 2 วัดประดู่ในทรงธรรม กรุงเทพมหานคร นายปุณญวิช ท้วมสุข , น.ส.พรพรรณ บุญโต

4

ชมเชย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด นายสุธีร์ เจริญต้นภูบาล, นายวรัญวัส จันทศิลา

5

ชมเชย สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร น.ส.สุดารัตน์ วัฒรัชนากูล, น.ส.พัชธร พลยะเดช

 

***—โดยการแข่งขันในครั้งนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 110 โรงเรียนทั่วประเทศ

คลิกดู…!!! ดูรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ที่นี่…