นิติ SPU เปิดเวทีแข่งขัน “ตอบปัญหากฎหมาย” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2558

2 ธ.ค. 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการแข่งขัน “ตอบปัญหากฎหมาย” ระดับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แสดงออกถึงความรู้ทางด้านกฎหมาย และสามารถนำความรู้ทางด้านกฎหมายมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้หาความรู้ทางด้านกฎหมายอันจะเป็นประโยชน์แก่การเรียนในอนาคต โดยมี อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย และ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

***— สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 110 โรงเรียนทั่วประเทศ ประกอบด้วย

ที่

โรงเรียน

ที่

โรงเรียน

1

อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

56

อนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี

2

มัธยมด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

57

สิชลประชาสรรค์ จ.นครศรีธรรมราช

3

โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

58

ระยองวิทยาคม จ.ระยอง

4

อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

59

บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

5

โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร

60

ปากช่อง จ.นครราชสีมา

6

นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี

61

บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต จ.ปทุมธานี

7

เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

62

ถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม

8

ร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด

63

โนนสูงศรีธานี จ.นครราชสีมา

9

บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

64

ปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี

10

สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

65

หัวถนนวิทยา จ.ชลบุรี

11

ทวารวดี จ.นครปฐม

66

รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

12

ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร

67

วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) จ.อ่างทอง

13

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

68

ดอนพุดวิทยา จ.สระบุรี

14

วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

69

เบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

15

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จ.ปทุมธานี

70

อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

16

เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

71

แอ๊ดเวนตีสเอกมัย กรุงเทพมหานคร

17

เทศบาลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร

72

มารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา

18

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.ปทุมธานี

73

เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

19

ทิวไผ่งาม กรุงเทพมหานคร

74

ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.นครปฐม

20

ชำป่างามวิทยาคม จ.ฉะเชิงเทรา

75

บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 จ.สุพรรณบุรี

21

หัวไผ่วิทยาคม จ.สิงห์บุรี

76

สาธิต”พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

22

มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

77

ละหานทรายรัชดาภิเษก จ.บุรีรัมย์

23

สระหลวงพิทยาคม จ.พิจิตร

78

โกศลภัทรวิทย์ กรุงเทพมหานคร

24

ราชินีบูรณะ จ.นครปฐม

79

มารีวิทยากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

25

วัฒนานคร จ.สระแก้ว

80

ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร

26

โชคชัยสามัคคี จ.นครราชสีมา

81

สตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง

27

ศรีเทพประชาสรรค์ จ.เพชรบูรณ์

82

ศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ

28

อรุณประดิษฐ เพชรบุรี จ.เพชรบุรี

83

เมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น

29

ราชินี กรุงเทพมหานคร

84

กุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร

30

มหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

85

ประเทียบวิทยาทาน จ.สระบุรี

31

บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

86

มัธยมวัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร

32

สิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จ.สิงห์บุรี

87

หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ จ.ชัยนาท

33

วิชูทิศ กรุงเทพมหานคร

88

เทศบาลเมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัย

34

ศรัทธาสุทร จ.สมุทรสงคราม

89

ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา

35

กบินทร์วิทยา จ.ปราจีนบุรี

90

เนินสง่าวิทยา จ.ชัยภูมิ

36

หาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ

91

ชัยบาดาลวิทยา จ.ลพบุรี

37

แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น

92

หนองหญ้าไซวิทยา จ.สุพรรณบุรี

38

วัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร

93

ไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร

39

วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

94

ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร

40

ยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม

95

ปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร

41

ศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม

96

ธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี

42

สระแก้ว จ.สระแก้ว

97

คงคาราม จ.เพชรบุรี

43

สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

98

น้ำพองศึกษา จ.ขอนแก่น

44

ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

99

ธนาคารออมสิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

45

วัดประดู่ในทรงธรรม กรุงเทพมหานคร

100

สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร

46

ท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” จ.จันทบุรี

101

ชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

47

พุทธชินราชพิทยา จ.พิษณุโลก

102

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

48

นาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม

103

สารสาสน์วิเทศรังสิต จ.ปทุมธานี

49

สตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

104

พนมทวนชนูปถัมป์ จ.กาญจนบุรี

50

สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร กรุงเทพมหานคร

105

กรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี

51

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จ.ลพบุรี

106

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จ.นนทบุรี

52

มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

107

เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

53

หนองแค “สรกิจพิทยา” จ.สระบุรี

108

หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

54

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จ.อ่างทอง

109

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร

55

สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

110

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จ.นครปฐม