สถานบันการศึกษาจากไต้หวัน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยศรีปทุม

27 พ.ย. 2558

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดยอาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาจากไต้หวัน ซึ่งร่วมด้วย Asia University, Nanhua University, National Pingtung University of Science and Technology, และ Tamkang University พร้อมด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เข้าเยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุม  5th Taiwan – Thailand Higher Education Forum ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้เป็นการจัดให้มีการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาไทยให้แก่คณะผู้แทนจากไต้หวัน ณ ห้อง 12A03 ชั้น 12A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. บางเขน

Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:TH’> ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม ณ บอร์ดรูม ชั้น 14  อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. บางเขน