สร้างขวัญกำลังใจ

27 พ.ย. 2558

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาค 1 /2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ลาภศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธี  ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง  ASEAN GEN ON THE MOVE  : ก้าวสู่ธุรกิจกับบัณฑิตยุค ASEAN  โดยคุณนภัสนันท์  พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2557 เป็นวิทยากรบรรยาย   ณ  ชั้น 1 โซน C  อาคาร  11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน)