22 ปี คณะสถาปัตย์ SPU

25 พ.ย. 2558

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 22 ปี จัดกิจกรรม วันครอบครูช่าง สถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ (Home coming day) โดย อ.ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์ คณบดี นำทีม ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีครอบครูช่าง และพิธีไหว้ครู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อีกทั้งยังถือโอกาสอันดีเปิดที่ทำการคณะใหม่ ณ  ที่ทำการคณะสถาปัตยกรรม ชั้น 2 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน)