SPU ลอยกระทงสุขใจ ปลอดภัยไร้เอดส์

25 พ.ย. 2558

ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “ลอยกระทงสุขใจ ปลอดภัยไร้เอดส์” เพื่อให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพนธ์ โดยมีกิจกรรมและนิทรรศการเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การให้ความรู้เรื่องเอดส์, ใส่ใจสุขภาพด้วยอาหารจากธัญพืช น้ำสมุนไพร รวมทั้งการให้บริการทันตกรรขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟันฟรี จาก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา