ขอเชิญนำเสนอผลงาน บทความงานวิจัยเชิงวิชาการ ในงานการประชุมวิชาการทางด้านความปลอดภัยและการจัดการทรัพยากรอาคารแห่งชาติ ครั้งที่ 1

17 ม.ค. 2554

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารและบริหารความปลอดภัยอาคารร่วมกับภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานบทความเชิงวิชาการภายในงานการประชุมวิชาการด้านความปลอดภัยและการจัดการทรัพยากรอาคารแห่งชาติ ครั้งที่ 1 The 1st National Conference on Building Safety and Facility Management (BSFM’2011) ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2554  วันที่ 26 มีนาคม 2554 ณ ไบเทค บางนา

รายละเอียดการรับสมัครบทความ  

กำหนดส่งบทความ                       11 มีนาคม 2554

แจ้งผลการพิจารณาบทความ            8  เมษายน 2554

กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์        29 เมษายน 2554

หมายเหตุ  สถานที่จัดงานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

วิธีการส่งบทความ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิก และ ส่งบทความกลับมาที่ bsfm2011@gmail.com

หรือ สมัครออนไลน์ คลิก

อัตราค่าลงทะเบียน *ผู้นำเสนอบทความกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนส่งบทความฉบับสมบูรณ์

บุคคลทั่วไป           1500 บาท             

นักศึกษา               1200 บาท

* ชำระค่าลงทะเบียนโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 140-235560-9

ประเภทบัญชีออมทรัพย์  สาขา สี่แยกศรีวรา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก (Call for Paper) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • รศ.ดร.กีรติ  ชยะกุลคีรี ประธานฝ่ายบทความวิชาการ
  • ผศ.พศวีร์  ศรีโหมด เลขานุการ การประชุมวิชาการ
  • จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารและบริหารความปลอดภัยอาคาร ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม