UNSEEN คว้าแชมป์ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ SPU

25 พ.ย. 2558

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา “ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมมอบถ้วยรางวัลและให้โอวาทแก่นักศึกษา ตามโครงการของ สำนักงานการกีฬา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมและได้สร้างความสัมพันธ์กับคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นการปลูกฝังรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด ณ ลานกีฬากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

***—สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา “ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมทุนการศึกษา ได้แก่

-          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม UNSEEN รับทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก อ.อรนุช อุสาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1. ได้แก่ ทีม IMMORTAL รับทุนการศึกษา จำนวน 2,500 บาท

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2. ได้แก่ ทีม AVENGER รับทุนการศึกษา จำนวน 1,500 บาท

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3. ได้แก่ ทีม น้องหมีสีชมพู รับทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท