ม.ศรีปทุม จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์-ดนตรีไทย

19 พ.ย. 2558

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธี “ไหว้ครูนาฏศิลป์ ดนตรีไทย” ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิคุณต่อครูบาอาจารย์ โดยมี อาจารย์อรนุช อุสาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยมงคล ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

— ในโอกาสนี้ทาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจาก ดร.จุลชาติ อรัณยะนาค เป็นพิธีกรผู้ประกอบพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ดนตรีไทย ในครั้งนี้ด้วย