เชิญชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Student ASEAN Singing Contest

19 พ.ย. 2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ขอเชิญชม “การแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน Student ASEAN Singing Contest  รอบชิงชนะเลิศ วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558  เวลา 9.00-18.00 น.  ณ ณ บัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม่ บางเขน พิเศษ!! ผู้เข้าชมการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ลุ้นรับของรางวัลภายในงานคลิกดูรายละเอียด

Reward  
1. รางวัลชนะเลิศประจำภาษา (5 รางวัล)
   ผู้ชนะเลิศแต่ละภาษาจะได้รับถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษา จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท พร้อมทั้งได้ไปทัศนศึกษา
     เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำภาษา (5 รางวัล)
   ผู้ชนะแต่ละภาษาจะได้รับโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท

3. รางวัลชมเชยประจำภาษา (10 รางวัล)
   ผู้ชนะแต่ละภาษาจะได้ใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

4. รางวัลขวัญใจผู้ชม (1 รางวัล)
   รางวัลขวัญใจผู้ชม หรือ Popular Vote ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศที่ได้คะแนนโหวตสูงสุด จากผู้เข้าร่วมชมการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ
    จะได้รับโล่เกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท