เชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน”ครอบครูช่าง สถาปนาคณะสถาปัตย์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ (Home coming day)” ม.ศรีปทุม

19 พ.ย. 2558

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน ร่วมงาน วันครอบครูช่าง สถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ (Home coming day)ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.00 – 22.00 น.  ณ ที่ทำการคณะสถาปัตยกรรม ชั้น 2 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

08.00 น.  นักศึกษาพร้อมกัน  ณ  สถานที่จัดงาน
08.30 น.  ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ 9 รูป เชิญผู้บริหาร  คณาจารย์ ภายในคณะ พร้อมกัน
09.00 น.  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (สวดพาหุง, สวดพระปริต)
10.00 น.  เชิญผู้มีเกียรติ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณาจารย์ พร้อมกัน
10.09 น.  พิธีครอบครูช่าง และไหว้ครู, โดย รองศาสตราจารย์เสนอ  นิลเดช
11.00 น.  อาจารย์ธีรบูลย์   ฉลองมณีรัตน์   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
              กล่าวเปิดที่ทำการใหม่คณะ และงานสถาปนาคณะครบรอบ 22 ปีสถาปัตย์ ศรีปทุม
12.00 น.  รับประทานอาหารร่วมกัน
13.00 น.  ประชุมนักศึกษาทุกชั้นปี เนื่องในงานวันสถาปนาคณะ
16.00 น.  เสวนาคณะ พบศิษย์เก่า ผลงาน และความภาคภูมิใจของคณะฯ
18.30 น.  รุ่นพี่และรุ่นน้อง ลงทะเบียนเข้าสู่งาน Home Coming Day
19.00 น.  นักศึกษาปัจุบันกล่าวต้อนรับรุ่นพี่ 
              ประธานพิธี(คณบดี) กล่าวเปิดงาน
19.30 น.  การแสดงนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3
20.30 น.  กิจกรรมเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาเก่า
21.00 น.  การแสดงนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5
22.00 น.  ปิดงาน