2 นักศึกษา สถาปัตย์ สุดเจ๋ง คว้ารางวัล Bronze Award โครงการ Nippon paint Young Designer Awards 2015

17 พ.ย. 2558

 

นาย ปรเมศวธ์ ธนะเพิ่ม กับผลงาน Community Cultural Center และ นาย มกรา มีรัตน์ กับผลงาน Eye of River  สองนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา สถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้านำเสนอผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ในหัวข้อ DESIGN with HEART ในโครงการ Nippon paint Young Designer Awards 2015 โดยสามารถคว้ารางวัล Bronze Award  รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท  ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น3 โรงแรม Hilton สุขุมวิท กรุงเทพฯ