ศรีปทุม สร้างบุญมหากุศลถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2558

17 พ.ย. 2558

 

ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต ชลบุรี พร้อมด้วยนักศึกษา ร่วมสร้างบุญมหากุศลถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2558 ณ วัดปชานาถ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

อีกทั้งยังให้โอกาสทางการศึกษา โดยมีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่