ศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม เปิดบ้าน…เปิดประสบการณ์สู่อาชีพในฝัน

14 พ.ย. 2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดบ้านศิลปศาสตร์ เปิดประสบการณ์สู่อาชีพในฝัน SPU Lib-Arts Young Talent  Workshop   ในโครงการ Turn Pro go Admission by SPU โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนต่างๆ ภายในงาน น้องๆ จะได้รับความรู้แบบตัวจริง ประสบการณ์จริง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (Workshop) ในสายงานบริการต่างๆ เช่น ธุรกิจเรือสำราญ ธุรกิจการบิน การโรงแรม และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากคุณร่มเกล้า อมาตยกุล ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มาแชร์ประสบการณ์ วิธีคิดและแนวทาง การนำไปสู่ความสำเร็จทั้งด้านการเรียน และการทำงาน ให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน)