ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน

10 พ.ย. 2558

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดยอาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยครูหมิ่นหนาน มหาวิทยาลัยการประมงกว่างตง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเสฉวน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยศรีปทุม และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ อาทิการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบัน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ชั้น 11 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน