บันทึกเทปถวายพระพร วันพ่อ 5 ธันวามหาราช 2558

5 พ.ย. 2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   คณาอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา 5 ธันวามหาราช 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 สนามเป้า