ม.ศรีปทุม และโรงเรียนในเครือ จัดประชุมเรื่องครูชาวจีนจาก Xi’an University

3 พ.ย. 2558

 

 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ จัดประชุมคณะผู้บริหารและอาจารย์ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมและโรงเรียนในเครือ เรื่องครูชาวจีนจาก Xi’an University ซึ่งเป็นสถาบันคู่สัญญา เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 12A03 ชั้น 12A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม