ทัศนศึกษา เปิดโลกกว้าง ..เส้นทางธรรม

2 พ.ย. 2558

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการ “ไหว้พระ 3 วัด และทัศนศึกษาปีที่ 6″ เส้นทาง จังหวัดอุทัยธานี – ชัยนาท ให้กับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อให้โอกาสบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เปิดโลกกว้างเส้นทางธรรม ตลอดจนเปิดมุมมองในการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย ได้ทำบุญไหว้พระสืบเนื่องพระพุทธศาสนา ณ เส้นทาง จังหวัดอุทัยธานี – ชัยนาท