มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง ปี 58 เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน

2 พ.ย. 2558

อาจารย์วรเชษฐ์ สิงห์ลอ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีในฐานะประธานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ในการสรุปประชุมผลการปฎิบัติงานในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” ประจำปี 2558 สืบสานตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา