เรียนจริงประสบการณ์จริง Action Scene กับ ผู้กับกับคิวบู๊ !

2 พ.ย. 2558

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตอกย้ำ “โครงการเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง” ด้วยการเชิญครูนิว ธนธัส อภิธานวิทิต ผู้กำกับคิวบู๊จากละครและภาพยนตร์หลายเรื่อง อาทิ นางร้ายที่รัก,บ่วงอธิฏฐาน, สองหัวใจนี้เพื่อเธอ,สิงห์รถบรรทุก ฯลฯ มาสอนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง ชั้นปีที่ 2 ซึ่งนักศึกษาตั้งใจเต็มที่และได้ความรู้จากโครงการนี้อย่างมากมาย  ณ บริเวณ ลาน exhibition อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม