ชมรมรักการอ่าน SPU ปิดโครงการ ชวนน้องอ่าน ช่วงปิดเทอม

2 พ.ย. 2558

นักศึกษาชมรมรักการอ่าน ร่วมกับ มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ บ้านหนังสือสำนักงานเขตหลักสี่ ได้ดำเนินการปิดโครงการ “ศรีปทุมชวนน้องอ่าน ช่วงปิเทอม ตลอดช่วงเดือนตุลาคม 2558” หลังจากที่ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก เยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอม และเป็นการลดการมั่วสุมกับกลุ่มเสี่ยงผู้ใช้ยาเสพติด ภายในชุมชนเคหะบางบัว ณ บ้านหนังสือกรุงเทพ (สำนักงานเขตหลักสี่) ชุมชนเคหะบางบัว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ที่ผ่าน